Til Menu  

Miljøpolitik

ISO–14001 miljøcertificeret.

Fritz Dahl Biler blev i 2007, ISO-14001 miljøcertificeret, det betyder vi i dag sorterer ALT vores affald i 19 forskellige containere. Noget af det vi sorterer er: autoruder, oliefiltre, brugte dæk, pap, kofangere, aluminium, zink, bremsevæske, bremseaffald, forskellige olieprodukter, forurenede miljøklude, akkumulatorer, metalskrot, kølervæske m.m.

ISO-14001 certificeringen betyder også, vi har meget fokus på vor ressourceforbrug. Vi har i en 5 års periode sparet 39% på vores elforbrug, 19% på vores vandforbrug og 15% på vores varmeforbrug. Dette har kun kunnet lade sig gøre, fordi hele medarbejderstaben er motiveret.

Som ISO-14001 certificeret, registrerer vi alt, hvad der bliver købt af kemiprodukter, samtidig har vi alle vore kemiprodukter registreret i vort miljøsystem med  sikkerhedsdata og brugsvejledning.

Det at være ISO-14001 miljøcertificeret forpligter en virksomhed på mange punkter, men gevinsten for os er en miljøvenlig arbejdsplads og en tilfredsstillelse ved at bidrage til en renere natur.

Miljøleder
Bolette Dahl Pedersen